Wat past bij jou?

Home  /  Wat past bij jou?

Wat past bij jou?

Zie ook het kopje lesaanbod voor meer info over iedere lessoort

SOORT LES           INTENSITEIT          ONTSPANNING

Yin Yoga              Intensiteit: *         Ontspanning: ***
Roll & Release      Intensiteit: **       Ontspanning: ****
Yin-Yang Yoga      Intensiteit: ***      Ontspanning: ***
Hatha Yoga          Intensiteit: ***      Ontspanning: ***
Vinyasa Yoga        Intensiteit: ****     Ontspanning: ***
Pilates                 Intensiteit: ****     Ontspanning: *
Ashtanga Yoga     Intensiteit: *****    Ontspanning: ***
Gyrokinesis          Intensiteit: ***      Ontspanning: *